Dahulu pada zaman sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar ash Shiddiq, hiduplah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak muda tersebut hidup bersama kedua orang tuanya yang usianya sudah tua di daerah Tha’if. Salah ...

error: Content is protected !!