Kita sebagai muslim banyak mempunyai adab dan akhlak yang terpuji seperti yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.